תכנון מעברי גבול

א.ב. תעשיה ולוגיסטיקה עוסקת מזה שנים רבות בתכנון מעברי גבול ואתרי ביקורת של המכס. באתרי המכס החברה ביצעה ומבצעת תכנון כולל של כל האתר, אופן התפקוד של אתר שיקוף המכולות, לרבות פתרונות הנדסיים למרכיבים השונים מבחינת התנועה באתר, השליטה על האתר וביצוע הבדיקות. החברה תכננה את אתר חיפה, אתר אשדוד ומסיימת בימים אלו את הביצוע של אתר מעבר "נהר הירדן".
תכנון מעברי גבול, באספקטים של תפעול, שינוע, אחסון, תנועה וטיפול במטענים ונוזלים, בוצעו עבור רמי"ם (רשות המעברים) במעברים בין ישראל לרשות הפלשתינית. עבודות אלו כוללות את המעבר, המשולב עם הרכבת, המתוכנן בגלבוע, במעבר גלבוע הקיים ובמעבר שער אפרים. החברה גם מבצעת עבודה דומה עבור תחנת הרכבת החדשה והטיפול במטענים, המתוכננת במעבר הגבול "נהר הירדן".

Powered by Artvision | Truppo Websites