תכנון מחסנים ומרכזים לוגיסטיים

תכנון מערך מחסן הינו תהליך מורכב בשל הגורמים השונים המעורבים בו. תהליך זה כולל תכנון אסטרטגי של מתקן שיאפשר לנצל כראוי את השטח הזמין, להקל על תפעול שוטף ולהגביר את היעילות. 

עקרונות שיש לקחת בחשבון בעת תכנון המחסן: 
• זרימת חומר אופטימלית, זרימה בכיוון אחד
• מינימום תנועות לפריט 
• קיצור מרחקי שינוע
• ניצול חללי אחסון 
• בחירת שיטת אחסון, אמצעי שינוע ומתקני הרמה  שנותנים מענה מיטבי לדרישות שהוגדרו
• שליטה ובקרה ניהולית
• בטיחות בעבודת המחסן

א.ב. תעשיה ולוגיסטיקה מלווים את לקוחותינו החל מהגדרת הצורך , דרך הצגת חלופות פונקציונליות לתכנון, בחירת החלופה המיטבית, שלבי התכנון המפורט, הכנת מכרזים לקבלני בניה וציוד וליווי במהלך ההקמה.
Powered by Artvision | Truppo Websites