יעוץ כלכלי -הנדסי

א.ב. תעשיה ולוגיסטיקה עוסקת בייעוץ כלכלי הנדסי, הנדרש לצורך קבלת החלטות לגבי הקמת מפעלים, פעילויות חדשות, העתקה של פעילויות קיימות והרחבה. בתחום זה החברה משתמשת בידע "מהשטח" הקיים אצל בכירי החברה, שכולם בעלי רקע תעשייתי וניהולי נרחב. יועצי החברה צברו ניסיון רב בניהול פעילויות, בארץ ובחול, ובעלי ידע מעשי ותאורטי (בוגרי תואר שני בתחומי התעשייה – טכניון חיפה) המאפשר הכנת ניתוח כלכלי – הנדסי, אשר משמש את המזמין לקבלת החלטות. הידע המעשי והתאורטי, בשילוב ההכרות של השוק, מחירים, קצבי ביצוע, יכולות ביצוע וכדומה, מהווה בסיס איתן להכנת ניתוחים כלכליים – הנדסיים הדרושים להחלטות כגון – GO NO GO”" בשלבים ראשונים והכנת תקציב עם מרכיב "עלות תועלת" אמיתי ומקצועי. במסגרת זו החברה מבצעת עבודות עבור פרויקטים בארץ וגם פרויקטים שונים בחו"ל בתחום התעשיה ועיבוד תוצרת חקלאית.
Powered by Artvision | Truppo Websites