תכנון מפעלים

החברה מתמחה במפעלים מבוססי קווי ייצור ותחנות עבודה. אגף התעשייה נהנה מיתרונות התכנון והידע של כל החברה ודיסציפלינות התכנון המקבילות. החברה תכננה מאות מפעלים שונים בארץ ובעולם במהלך עשרות שנות קיומה.

מהנדסי א.ב. תעשיה ולוגיסטיקה הם בעלי ניסיון עבודה מעשי במפעלים, בתחומי ההנדסה, ניהול הייצור והניהול - מכירים את רצפת הייצור ושיקולי התכנון באופן מעשי ומשלבים את ניסיונם בפתרונות המוצעים ללקוחות. אנו מציעים ללקוחתנו one-stop shop עבור תהליך תכנון של מפעלים תעשייתיים, ובכל שנה מבצעים עבודות רבות, במגוון תחומים, כגון תכנון מפעלי פלסטיקה, מתכת, הרכבות מכניות, מזון ותהליך, שילוב של אוטומציה בקווי ייצור, ועוד.

בפרויקטים הכוללים מבני תעשייה ומפעלים, עבודת הצוות מתחילה לרוב על ידי ביצוע של אפיון ובניית פרוגרמת תכנון מפעל שלמה הכוללת ניתוח הייצור, התפוקות, שטחי הייצור, אחסון חומרי גלם, חומרי עזר, תוצ"ג ואחסון בתהליך (WIP), שטחי משרדים ורווחת עובדים, שינוע, כוח האדם, דרישות מיוחדות וכו' על ידי מהנדסי תעשייה וניהול, המנוסים בתעשייה, תוך הטמעה של מתודולוגיות מתחום ניהול הייצור LEAN ,5S וכו'.

לאחר ביצוע האיפון נעשית תכנית אב, על מנת שניתן יהיה לראות את כיווני ההתפתחות העתידיים, לנצל נכון את השטחים הקיימים, לאפיין שטחים לפעילויות נוספות ולאפשר התרחבות מודולרית ללא אילוצים מיותרים 
מתבצע אפיון של דרישות הבינוי ומערכות ההנדסיות של המבנה: אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל ומערכות אנרגיה, קירור ומיזוג, מים ושפכים, עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה וכד'.
מתבצע אפיון וניתוח של מערכות הנדסיות תומכות הייצור המאפיינות מפעלים וקווי ייצור ספציפיים דוגמת: שינוע חומרי גלם ומוצרים בתהליך על ידי מסועים ומעליות, שינוע פניאומטי, סילוסים, צנרת, אוויר דחוס, מערכות אוטומציה לקישור בין תחנות הייצור, בקרה ותקשורת, מערכות קירור מים ואנרגיה לייצור, מערכות אחסון תעשייתיות, מחלקות תהליכיות ספציפיות (ככל שישנן כאלו), עגורנים וציוד הרמה, מערכות אוורור ומיזוג תעשייה וכו'.
במידת הצורך אנו מכינים פתרונות טכניים והנדסיים שונים לשיפור וייעול תהליכי הייצור הקיימים ובחינת טכנולוגיות ייצור חדשות, תוך יישום ידע הקיים בחברת א.ב מתכננים ושילוב פתרונות מתקדמים החוסכים שימוש בכוח אדם ומייעלים את תהליך ייצור וזרימת החומר. 
במהלך האפיון אנו בוחנים עם המזמין את היכולת והידע הקיים במפעל להעברת חלק ממערכי הייצור הידניים לאוטומטיים במטרה להקטין עלויות תפעול. במידת הצורך מגדירים, מאפיינים ומתכננים את המערכות האוטומטיות הנדרשות תוך בדיקת ההשקעה והצרכים אל מול עלויות והחזר ההשקעה.
בשלבי התקצוב הראשונים, אנו משתמשים בידע והניסיון של מהנדסי החברה, על מנת לבצע אומדנים תקציביים ראשוניים לצורך קבלת החלטות ניהוליות נדרשות לשם קביעת התקדמות התכנון והביצוע. מוכן חומר המשמש למזמין העבודה לצורך הבנת החלופות, עלותן, התועלת ההשוואתית של כל חלופה ומה המלצותינו לקידום התכנון והביצוע. חשוב לציין שאופי העבודה של מהנדסי האגף וניסיונם בעבודה  בתעשייה משליך על ביצוע עבודה שמביאה בחשבון את העלויות של הלקוחות ומצמצמת עלויות ביצוע מיותרות, במתן דגש על השקעות הדרושות לייצור ותעשייה בהשוואה למערכות התומכות כגון משרדים, רווחת עובדים וכדומה.
לאחר גמר תהליך האפיון הפרוגרמתי, מבוצע תכנון פונקציונאלי מלא (בלוקים מכאניים אמתיים - בשרטוטי CAD ו- REVIT) בו מציבים את כל מערכי הייצור, מחסנים, מעברי תנועת אדם, צירי תנועת מלגזות לפי דרישות תהליך הייצור והיעילות המקסימלית. 


 

Powered by Artvision | Truppo Websites